Auerstadti csata, 1806. október 14

Auerstadti csata, 1806. október 14


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Auerstadti csata, 1806. október 14

Bevezetés
A seregek
A csatatér
A csata
Utóhatás és következtetés

Bevezetés

Az auerstädti csata (1806. október 14.) volt a legfontosabb a két egyidejű francia győzelem közül a poroszok felett, és Davoût marsall egyetlen hadtesttel legyőzte a porosz hadsereg fő testületét, míg Napóleontól délre a hadsereg nagy részével Nagy Armée legyőzte Jénánál a kisebb porosz szárnyőrséget.

1806 szeptemberében, a negyedik koalíciós háború kezdetén a poroszok Szászországba vonultak, kényszerítették a szász hadsereget, hogy mellettük szolgáljanak, majd szünetet tartottak, míg parancsnokaik megpróbálták eldönteni, mi legyen a következő lépés. Miután többször megváltoztatták terveiket, végül úgy döntöttek, hogy Erfurtba koncentrálnak, és délnyugati irányba haladnak, ez a lépés veszélyeztetheti Napóleon kommunikációját.

A porosz terv legnagyobb hibája az volt, hogy feltételezték, hogy Napóleon védekezésben marad. Alig váratlanul nem tette ezt meg, és inkább koncentrálta a Nagy Armée Bambergben. Ezután három oszlopban keresztezte a Thüringerwald erdős dombjait, ezzel a porosz balszárnyára helyezte, és azzal fenyegetőzött, hogy elvágja őket Berlintől. Napóleon célja az volt, hogy a poroszokat a csata elfogadására kényszerítse, és megakadályozza, hogy visszavonuljanak orosz szövetségeseik felé.

Davout és Bernadotte a Thüringerwaldon átkelve a hadsereg központi oszlopát képezték. Az előrenyomulás október 8 -án kezdődött, és a hadsereg biztonságban, kihívás nélkül lépett ki a dombok közül. A Schleiz (október 9.) és a saalfeldi (október 10.) kisebb összecsapások figyelmeztették a poroszokat a jelenlétükre, és rövid időszakot kezdtek, amelyben egyik fél sem volt teljesen biztos abban, hogy mit csinál a másik. Október 10 -én Napóleon úgy vélte, hogy a poroszok keleten haladnak át a Saale -folyón, és Gera -ba költöznek, ahonnan elzárhatják a Lipcsébe vezető utat. Megparancsolta hadseregének, hogy Gera felé mozduljon, remélve, hogy odaér a poroszok előtt. A poroszoknak más tervük volt. Hohenlohe az oldalvédővel Jénába költözött, míg Brunswick a főhadsereggel Weimarban, Jena és Erfurt között összpontosult.

Október 11 -én Napóleon megtudta, hogy a poroszok nem Gera felé tartanak. Most úgy döntött, hogy biztosan Erfurt környékére koncentrálnak, és így október 12 -én elrendelte hadseregének, hogy balra kerekezzen, és készüljön át a Salle -en, nyugat felé, és október 16 -án támadja meg a poroszokat Erfurtban. Davoût parancsot kapott, hogy menjen Naumbergbe, ahol a hadsereg jobbszárnyát fogja alkotni, míg Bernadotte -t ​​Kosen felé küldték, ahol egy másik híd volt a folyón. Két hadtest Jena felé vette az irányt, a sereg többi része pedig a Lipcsébe vezető utat figyelte.

Október 13 -án Napóleon három parancsot adott ki. Az első sorozatban elrendelte Bernadotte -nak, hogy csatlakozzon Davouthoz. Nem sokkal e parancs kiadása után számos jelentést kapott, amelyek meggyőzték őt arról, hogy a poroszok észak felé Magdeburg felé tervezik a visszavonulást. Davoutnak megparancsolták, hogy maradjon, ahol van, de Bernadotte utasításait megváltoztatták, és Dornburgba küldték, délebbre a Saale mentén. Végül egy üzenet érkezett Lannes -ból, amelyben arról tájékoztatta, hogy Jénánál erős porosz haderő áll szemben vele. Napóleon úgy döntött, hogy ennek kell lennie a fő porosz erőnek, és hogy a poroszok megtámadhatják Lannes -t. Most utasította a legtöbb emberét, hogy koncentráljanak Jénába. Davout utasítást kapott, hogy haladjon Apolda felé, Auerstädt városán áthaladva. Ha Napóleonnak igaza volt, ez Davoutot a poroszok mögé állította, és visszavonult.

Davout megrendeléseinek végén egy utószót is hozzáadtak, amely sok vitát okozna. Ez volt olvasható: „Ha… Bernadotte veled van, együtt vonulhat, de a császár reméli, hogy Dornburgban a neki kijelölt pozícióban lesz”. Amikor ez a parancs elérte Davoutot, október 14 -én Bernadotte hadteste nagyon közel volt hozzá. A parancsot továbbadták, de Bernadotte nem volt hajlandó megváltoztatni terveit, és október 14 -én a két csata közötti szakadékban menetelt, és egyikben sem vett részt.

Napóleon tévedett a porosz szándékkal kapcsolatban. Amikor rájöttek, hogy Davout már északkeletre van, úgy döntöttek, hogy észak felé vonulnak vissza. Felvonultak Auerstädt -en, majd észak felé fordultak, miután rövid időn átkeltek a Saale -on. Ez azt jelentette, hogy a brunswicki herceg törzse és Davoût egyetlen hadteste megkezdte a napot, és egymás felé vonultak az Auerstädt és Kosen közötti úton.

A seregek

Davoût vezette a III. Hadtestet. Ez Morand, Friant és Gudin gyaloghadosztályából állt, köztük 26 000 emberrel, 1622 lovassággal, 1681 tüzérrel és 46 fegyverrel.

Szembenézett a fő porosz hadsereggel Brunswick herceg parancsnoksága alatt, de jelen volt III. Frigyes Vilmos porosz király is. Ez a hadsereg összesen körülbelül 60 000-63 000 embert tartalmazott, bár csak körülbelül 50 000-en vettek részt a csatában, és a részvevő csapatokat darabonként bevitték a csatába. A herceg a csata elején halálosan megsebesült. Ezt követően Frigyes Vilmos király hivatalosan a hadsereg parancsnoksága volt, de soha nem tudta kézben tartani a helyzetet.

A porosz hadsereg nem volt olyan jól megszervezve, mint a franciák. Az 1. hadosztályt vagy a jobbszárnyat Vilmos Frigyes tábornok, Narancs hercege vezényelte. A 2. hadosztályt vagy központot von Wartensleben tábornok vezényelte. A 3. hadosztály vagy a balszárny egyben a hadsereg élgárdája volt, és von Schmettau tábornok vezényelte a csata elején. Korán megsebesült, és Brunswick vezérkari főnöke, Scharnhorst vette át a parancsnokságot. A tartalékos hadtestet von Kalkreuth tábornok alatt két tartalékhadosztályra osztották, az 1. tartalékos hadosztályra Graf von Kuhnheim és a 2. tartalékhadosztályra von Arnim tábornokra. Végül Blücher tábornok irányította az előzetes gárdaosztályt, amely nagyrészt könnyű csapatokból állt.

A csatatér

A csatát a Saale folyótól nyugatra fekvő dombos talajon vívták. A folyónak meredek erdős emelkedője volt a nyugati parton. Kösennél kőhíd volt a Saale felett. Az út ezután felkapaszkodott a Kösen meredek hágóján, amely felmászott az emelkedőn, hogy elérje a fennsík tetejét. Innen nyugat felé futott a Hassenhausen -fennsíkra, mielőtt elérte az azonos nevű falut. Az út ezután enyhe lejtőn esett le Tauchwitz és Poppel falvakhoz (közel egymáshoz egy sekély völgyben). Innen délnyugat felé haladt az út Gernstedt felé, majd ugyanabban az irányban folytatódott, mint ahogy az Emsen-folyón Auerstädt felé esett.

A csata

Október 13–14-én éjszaka a poroszok Auerstädt környékén táboroztak, a franciák pedig Naumburgban, előzetes őrrel Kosenben, ahol elfoglalták a hágót a falutól nyugatra. Mindkét fél tisztában volt azzal, hogy a másik közel van, de különböző módon reagáltak. Davout felkészült arra, hogy továbbhaladjon az úton, és megnézze, mit talált. Brunswick, attól tartva, hogy Napóleon személyesen van jelen, úgy döntött, hogy Hassenhausenbe költözik, majd megpróbálja elcsúszni észak felé anélkül, hogy csatát vívna.

Az október 14 -i nyitómozdulatok a ködben zajlottak. Így egyik fél sem volt teljesen biztos abban, hogy hol van a másik. Gudin 3. hadosztálya hajnali 4 óra körül kezdett mozogni, a 25. vonal a gyalogság élén és egy lovassági képernyő előttük. Reggel 7 órakor a vezető francia lovasság közeledett Poppelhez, és a gyalogság közel volt Hassenhausenhez.

A poroszok is mozgásban voltak. Reggel 6 óra körül elhagyták Auerstädtet, és Auerstädt felől Poppel felé haladtak. 19 óra körül a francia lovasság néhány porosz dragonyossal összefutott Poppelnél. A franciákat vissza kellett kényszeríteni gyalogsága felé. Gudin minden esetre négyzetet alakított ki, és ez néhány perc múlva megtérült, amikor megérkezett az üldöző porosz lovasság. A poroszokat visszaverték. Davout megparancsolta Gudinnak, hogy foglalja el Hassenhausent, majd nyugat felé haladjon a Poppel (Lissbach) felé vezető völgybe.

Ezen a ponton felszállt a köd. Gudin látta, hogy tíz század lovassággal áll szemben (ideiglenesen Blucher parancsnoksága). A francia tüzérség tüzet nyitott, kiütötte a porosz ló tüzérséget. Blücher kénytelen volt visszavonulni és várni a gyalogságra. Mindkét fél küzdött, hogy több csapatot vigyen a csatatérre. A porosz oldalon Schmettau hadosztálya kilenc zászlóaljjal 8 óra körül érkezett meg. A francia oldalon a Friant 2. hadosztálya áthaladt a Saale -hídon, és Morand 1. hadosztálya lemaradt.

A poroszok túlerőben voltak Gudin embereivel, de nem tudták összehangolni támadásaikat. Blücher lovasai támadtak először, és a franciák visszaverték őket, akik négyzeteket alakítottak ki Hassenhausennél. A gyalogság ezután a falu felé haladt, de aztán megállt, hogy Wartenslebennek legyen ideje megérkezni és a porosz jobbra telepíteni. Ez a késés időt adott a franciáknak, hogy Friant hadosztályát vonalba helyezzék. Kiküldték a francia jogra, hogy Blücher lovassága ellen védekezhessen. Davout arra számított, hogy a fő porosz támadás északra érkezik, és így a jobb oldala volt a legerősebb.

Délelőtt 10 óra körül a poroszok végre komoly támadást indítottak, Schmettau a bal oldalon, Wartensleben pedig a jobb oldalon. Schmettau támadása kudarcot vallott, de Wartensleben sikeresebb volt, és a francia 85. vonalat irányította. Davout vissza tudta állítani a helyzetet, de minden rendelkezésre álló csapata most az első vonalban volt. Az egyik hadosztály még várat magára, és remélte, hogy segítséget kap Bernadotte -tól.

A poroszoknak rövid ideig volt esélyük támadni a francia baloldalt, miközben az még sebezhető volt, de ehelyett inkább a központban való támadást választották, ahol a támadások sorozatát visszaverték. Ezen a ponton a porosz főparancsnokság számos ütést szenvedett. Schmettau megsebesült, miközben Brunswick vezérkari főnöke, Scharnhorst osztályán járt. Scharnhorst így távol volt a főparancsnokságtól, amikor Brunswick herceg halálosan megsebesült. Frigyes Vilmos katonai főtanácsadója, az idős Mollendorf marsall (a hétéves háború veteránja) szintén hamarosan megszűnt. A király úgy döntött, hogy személyesen átveszi hadseregének parancsnokságát, de eredménytelen parancsnoknak bizonyult. Ezen a ponton a porosz hadsereg kevesebb mint felét követték el, míg a franciáknak még volt egy friss hadosztályuk.

Mindkét fél megerősítést kapott a következő nagy harc előtt. A francia oldalon Morand megérkezett, és a francia bal oldalon helyezték el. A porosz oldalon megérkezett Narancs hercege, de hadosztálya kettészakadt. Az egyik brigádot balra küldték, míg az osztály többi részét délre küldték a sor hiányosságainak pótlására. Mindkét oldalon három gyaloghadosztály állt a sorban. A poroszoknak több lovasságuk volt, a franciáknak jobb helyzetük és jobb vezetésük volt. Ezek a csapatok körülbelül 11 órakor érkeztek a pályára.

Morand emberei ténylegesen megnyerték a csatát. Először segítettek legyőzni egy porosz gyalogos támadást a francia központ ellen. Ezután négyzetekké formálódtak, és harminc század porosz gyalogság öt támadását visszaverték. Végül oszlopokká alakultak, és a porosz gyalogságot visszaszorították a Lissbach -völgybe (Hassenhausentől nyugatra). Ez a támadás megtörte Wartensleben hadosztályának morálját, amely most menekülni kezdett a pályáról.

Ezen a ponton a poroszok még rendelkeztek tizennégy gyalogzászlóaljjal, öt lovasszázaddal és három tüzérségi üteggel, amelyeket nem használtak, és ügyes offenzíva menthette meg a helyzetet. Ez nem így volt - Frigyes Vilmos meg volt győződve arról, hogy személyesen szembe néz Napóleonnal, és nem volt hajlandó fontolóra venni újabb támadást.

Ezt a szerepet ehelyett Davout látta el. Annak ellenére, hogy számottevő túlerőben voltak, körülbelül délben a franciák általános támadást indítottak vonaluk mentén, a két hadosztály a széleken a középosztály előtt volt, félhold alakzatban. Friant a francia jobb oldalon heves ellenállásba ütközött Poppelnél, de végül elfoglalta a falut és 1000 foglyot. A bal oldalon Morand folytatta erős teljesítményét. A poroszok kénytelenek voltak visszatérni Rehausenbe, Poppeltől délre, a franciák pedig elfoglalták a Sonnekuppe -dombot, amely uralkodó pozíció volt. A francia tüzérség rögtön e magaslatról verte a poroszokat, és a porosz hadsereg visszavonulni kezdett.

Blüchernek sikerült hátvédet létrehoznia, és megpróbálta feltartóztatni az előrenyomuló franciákat. Gudin hadosztálya, amely egész nap harcban állt, frontális támadást indított az utolsó akadály ellen, míg a másik két francia hadosztály a szélét támadta. A franciák 4.30 körül tovább nyomták a poroszokat, amikor végül megálltak az Auerstädtre néző magaslaton.

Utóhatás és következtetés

A poroszok valószínűleg 15 000 halottat és sebesültet vesztettek el a csata során, 3000 fogoly és 57 mezőpuska mellett. Összefüggő erőként hagyták el a csatateret, de ez nem tartott sokáig. Az Auerstädtből szervezett visszavonulás összecsapott Jena szervezetlen túlélőivel, és a hadsereg elvesztette szervezetének nagy részét. Davout beszámolt arról, hogy 258 tisztet és 6794 embert vesztett el, akik megsebesültek vagy meghaltak, és Gudin hadosztálya szenvedett a legrosszabbul.

Davout a napóleoni háborúk egyik legjelentősebb győzelmét szerezte meg, nemcsak megtartotta pozícióját, hanem jelentős vereséget is szenvedett annak ellenére, hogy több mint kettő az egyben. Amikor a hír a nap végén eljutott Napóleonhoz Jénában, először nem volt hajlandó elhinni a jelentéseket, de végül be kellett ismernie, hogy beosztottja megvívta a nap nagyobb csatáját. Az Ötödik Értesítőben Nagy Armée, A csata másnapján kiadott Napóleon kijelentette, hogy „Jobbunkról Davout marsall hadteste csodákat tett. Nemcsak visszatartotta, de több mint három ligára visszaszorította, és legyőzte az ellenség csapatainak zömét, amelyeknek Kosen keresztül kellett lecsapniuk. Ez teljességgel dicsérte Napóleont, és jelezte, hogy tartozott Davoutnak. Ha Davout nem nyerte volna meg Auerstadt -i csatáját, a porosz hadsereg zöme épen megmenekült volna, és Napóleon saját győzelme Jenában elvesztette volna jelentőségének nagy részét.

A következő két hétben Napóleon elsöpörte a porosz hadsereg többi részét. Berlinet elfoglalták, és az utolsó néhány erőd az Odertól nyugatra megadta magát. Csak a király szökött meg előle, a porosz megszállt Lengyelországba menekült. A negyedik koalíció háborúja a franciák számára nehezebb szakaszba lépett, mivel először támadták meg Lengyelországot.

Napóleoni honlap | Könyvek a napóleoni háborúkról Tárgymutató: Napóleoni háborúk


Jéna és Auerstedt ikercsatái, 1806. október 14

Ez az idővonal a miénk része közelképek: a porosz hadjárat és Napóleon belépése Berlinbe, 1806. október 27.

Október vége/november eleje: Frigyes Vilmos III, porosz király és Sándor, orosz cár találkozik. Az úgynevezett “Potsdami Szerződés ” aláírása, egy (titkos) megállapodás, amellyel Poroszország ultimátumot terjeszt elő Napóleonnak: Franciaországnak vissza kell térnie a Lunéville-ben megállapodotthoz, különben Poroszország csatlakozik a harmadik koalíció szövetségeseihez.

November 14: A porosz diplomata, Haugwitz, elhagyta Berlint, hogy találkozzon Napóleonnal annak érdekében, hogy bemutassa neki az ultimátumot.

November 28. (Frimaire 7.): Haugwitznak végre hozzáférést biztosítanak Napleonhoz (ekkor Brünnben a közeledő csatára való teljes felkészülésben). A porosz azonban nem ultimátumot, hanem inkább a király levelét terjesztette elő. Napóleon úgy gondolta, hogy Poroszország még nem döntötte el, melyik oldalt támogatja. Ennek eredményeként Haugwitzot Bécsbe küldte, és folytatja a tárgyalásokat Talleyrand.

December 2. (Frimaire 11): Napóleon győzelme Austerlitzben. A császár most erős helyzetben volt, hogy elérje “ dicsőséges békéjét ”.

December 3. (Frimaire 12): Találkozó I. Sándor és Ferenc II.

December 4. (Frimaire 13.)
Találkozó Napóleon és II.

December 6. (Frimaire 15)
Ausztriával kötött fegyverszünet aláírása.

December 10-12 (Frimaire 19-21): A Brünn -i Szerződés aláírása.

December 10: Franciaország szerződést írt alá Bajorországgal, amelynek értelmében a támogatásért járó jutalomként további területet kapott, és "királyság" lett.

December 11 -én és 12 -én: Franciaország hasonló szerződést írt alá Wurtemberg és Baden uralkodóival, előbbi királyi koronát, utóbbi nagyherceg méltóságát kapta. Napóleon megkezdte szövetségi és ellenőrzési rendszerét a harmadik Németország (a Poroszország és Ausztria közötti Németország) felett.

December 15. (Frimaire 24.): A francia-porosz támadó és védekező szövetség aláírása Schönbrunnban sub spe rati (vagyis abban a reményben, hogy a szövetséget a porosz király ratifikálja): Poroszországnak át kellett adnia Neuchâtel -t, Bayreuth -ot és Ansbachot, és meg kell kapnia Hannoveret, valójában brit birtokot, de a francia csapatok elfoglalták. Azzal, hogy Austerlitz után várakozott, Poroszország elszalasztotta az alkalmat, hogy bemutassa ultimátumát. És így Franciaországgal szemben gyenge helyzetben Poroszország nem vette át Hannoveret, hanem ajándékba kapta egy harmadik féltől.

December 26. (5 Nivôse): Pressburgi békeszerződés Franciaország és Ausztria között: az Olasz Királyság számos területének átengedésével, valamint a területek átadásával Bajorországnak, Württembergnek, Badennek és Franciaországnak az Osztrák Ház nagymértékben meggyengült befolyása alatt Olaszország és Németország felett.

Január 3Napóleon folytatta azt a politikáját, hogy kiterjeszti befolyását a harmadik Németországra, aláírva egy házassági szövetséget Bajorországgal, és Január 14 mostohafia és olasz alkirálya, Eugène de Beauharnais, Augusztának, a bajor király lányának. Tovább Április 8, Josephine császárné és unokahúga, Stéphanie de Beauharnais, feleségül vette a badeni koronaherceget. Berlinben az Állami Tanács ülésezett, hogy megvitassák a Schönbrunni békeszerződést, és módosították azt - a király már áthúzta a “defensive/offensive alliance ” szavakat, helyükben egyszerűen “alliance ”.

Január 14: Haugwitz Berlinből indult Párizsba, hogy befejezze a tárgyalásokat.

Január 23: Nagy -Britanniában, halálakor William Pitt "a fiatalabb", William Wyndham Grenville vezette az új kormányt, Charles James Fox (aki franciabarát hírében állt) külügyminiszter.

Január 24: A porosz csapatok általános visszavonulása és leszerelése, különösen Wurtzburg környékén.

Január 26: Napóleon visszatér Párizsba.

Február 9: Napóleon hallgatóságot ad Haugwitznak, de hidegen bánik vele, hevesen elbocsátja, amikor hallja, hogy a porosz csapatok már birtokba veszik Hannoveret.

Február 15: Új szerződést nyújtanak be Haugwitznak. Az 1805. december 15 -i szerződés néhány záradéka megismétlődik, de más kikötések a következők: Poroszország átengedi a stratégiai fontosságú weseli erődöt: bezárja kikötőit a Nagy -Britanniából érkező áruk elől, és hadat kell hirdetnie Nagy -Britannia ellen. Ezt a szerződést Frigyes Vilmos III Február 26.

Február 22: Francia kikötők bezárása a Nagy -Britanniából érkező árukhoz.

Március 6: Fox a nyitottság és a fáradtság jegyében levelet küld Talleyrandnak, amelyben tájékoztatja, hogy egy bizonyos Guillet de La Gebrillière (letartóztattak, de később Nagy -Britanniában szabadon engedték) Napóleon meggyilkolását tervezi.

Március 27: Poroszország bezárta kikötőit a Nagy -Britanniából érkező áruk elől.

Március 30: Az “Acte des Tuileries ” hivatalosan hirdeti József, Nápoly és Szicília királya.

Április 1: Talleyrand kedvezően válaszol Foxnak, és javasolja a meghatalmazottak találkozóját.

Április 8: A Nagy -Britannia és Oroszország közötti korábbi megállapodások nyomán Fox azt javasolta Talleyrandnak, hogy Oroszország vegyen részt a Franciaország és Nagy -Britannia közötti béketárgyalásokon.

Május 11: Nagy -Britannia hadat üzent Poroszországnak.

Május 23: Hamarosan a brit meghatalmazott lesz Lord Seymour, Yarmouth grófja, Amiens hadifoglya, császári rendelettel kiszabadult, hogy ő vezesse a tárgyalást.

Május 24: Az aláírt szerződés létrehozta Hollandia királyságát, ezáltal felváltva a korábbi République Batave -t.

Június 5: Napóleon testvérét, Louis Bonaparte holland királynak nyilvánítja.

Június 6: Napóleon fogadta az új török ​​nagykövetet, Mouhib Effendit. A diplomáciai kapcsolatok Franciaország és a magasztos porta között így újra aktiválódtak, Napóleon reménykedett abban, hogy Törökország megszakítja Oroszországot.

Június 14: Lord Seymour, Yarmouth grófja, a brit meghatalmazott megérkezése Párizsba (visszatért Nagy -Britanniába, hogy megkapja leveleinek szabadalmát). Magával hozta a brit kormány béketervét.

Július 1: Poroszország szövetségi szerződést írt alá Oroszországgal.

Július 8: Miután két hónapot töltött Bécsben a francia és brit nagykövetekkel folytatott megbeszéléseken, az orosz ügyvivő, Oubril megérkezett Párizsba, hogy vezesse a tárgyalásokat az orosz oldalon. Oroszországban a külügyminiszter, Czartoryski felajánlotta lemondását, hogy Budberg báró váltja fel.

Július 11: A sínekről folytatott tárgyalások folytatása érdekében Talleyrand közli Napóleonnal (valótlanul), hogy Yarmouth engedélyt vár a Foxtól, hogy Szicíliát átadja Franciaországnak (Joseph ’s nápolyi királyságért keresik). A tárgyalások elején Nagy -Britannia nem volt hajlandó megvitatni Szicília megszerzését.

Július 12: A Párizsi Szerződés aláírása, amely létrehozza a Rajnai Szövetség (Rheinbund). A szerződést Napóleonnak és a többi aláírónak ratifikálniuk kellett Július 19.

Július 21: A közös tárgyalásokról szóló orosz-brit megállapodás ellenére Oubrilt Clarke tábornok (aki Talleyrandot váltotta) vezette a francia-orosz békeszerződés aláírására. Oubril azonban jól tudta, hogy túllépte az utasításait.

Július 31: A brit kormány egy határozottabb tárgyalót küld Lord Lauderdale alakjában, Yarmouth támogatására. Tekintettel arra, hogy Oubril orosz követ külön szerződést írt alá Franciaországgal (felajánlva Szicíliát), hogy ne maradjon ki, a brit követ magával hozta a francia-brit békeszerződés új változatát. Az új szerződés engedményei a következők voltak: a Szicília felett uralkodó családnak más területeket és kárpótlást kell találni, amelyeket Nagy -Britannia nemcsak a francia császár címét, hanem más, Napóleon által jelölt vagy előmozdított (tehát Szicíliát elfoglaló) is elfogad. Franciaország), hogy minden Franciaország 1797 óta elért nyereségét tiszteletben tartják, hogy a Bourbonokat Skóciába vagy Írországba szorítják vissza, és a Franciaország által jelölt Chouan -vezetőket Kanadába szállítják. Ezt Napóleon elutasította, mert (szavai szerint) “ még nem volt teljesen érett. ”

Augusztus 1: A Rajnai Szövetség tagjai kijelentették, hogy már nem képezik a Szent Római Birodalom részét.

Augusztus 6II. Ferenc elhagyta Szent Római császár címét.

Augusztus 9: Porosz csapatok mozgósítása.

Augusztus 25: Napóleon parancsára Palm, a szabad Nürnberg -i könyvkereskedőt kivégzik, mert egy füzetet terjesztett, amely a német ellenállást ösztönzi Napóleonnak. A Vendôme oszlopon végzett munka kezdete.

Szeptember 3: Napóleon tudomást szerez arról, hogy az orosz nem hajlandó ratifikálni a békeszerződést. A testvérének, Józsefnek aznap kelt levelében a császár azt mondja, hogy szerinte a ratifikáció elmulasztása az orosz miniszterváltás következménye. Ugyanebben a levélben megjegyezte, hogy az orosz császár, Sándor csak egy okot mondott: Nagy -Britannia nélkül nem ír alá.

Szeptember 9: Házassági egyezményt írtak alá Franciaország és Württemberg között, esküvőjéhez képest Jérôme Bonaparte és Catherine de Wurtemberg (a szertartást meg kellett ünnepelni 1807. augusztus 22).

Szeptember 12: Poroszok megtámadják Szászországot, hogy kényszerítsék őt a közelgő Franciaország elleni háborúba. A szászok voltak az egyetlen csapatok, akik Poroszország mellett harcoltak Jénában.

Szeptember 13: Fox brit külügyminiszter halála, helyébe Gray lépett.
- parancsolta Napóleon Berthier hogy menjen Wurzburgba (nem Bambergbe), ugyanezt a parancsot adva az által vezényelt hadtestnek Ney, Augereau és Davout.

Szeptember 20: Napóleon felszólítja szövetségeseit a Rajna -szövetségben.

Szeptember 25: Napóleon elhagyja Párizst, hogy csatlakozzon a Grande Armée -hez.

Szeptember 28: Napóleon megérkezik Mainzba.

Október 1: Knobelsdorf porosz nagykövet Talleyrandnak III. Frigyes Vilmos levelét küldi Napóleonhoz, amely Poroszország ultimátumát tartalmazza: a francia csapatoknak a Rajnán túl kell visszavonulniuk, és fel kell oszlatni a Rajna -szövetséget.

Október 2: Napóleon megérkezik Wurtzburgba, ahol találkozik a német hercegekkel.

Október 4: Egy hónapos tárgyalás után Lauderdale új szerződést nyújt be a francia tárgyalópartnereknek. Szicília már nincs terítéken, és az általános hangvétel sokkal kevésbé békítő, szilárd abban a tudatban, hogy az oroszok már megtagadták az üzletet. Jól tudja, hogy javaslatait nem fogadják el, Lauderdale elkérte útlevelét, és továbbutazott Franciaországból Október 9, a tárgyalások nem jártak eredménnyel.

Október 7: Napóleon értesül a porosz ultimátumról. A porosz ultimátum életbe lépését megelőző napon a Grande Armée elindult Berlin felé.

Október 8-11: Francia katonák kelnek át a völgyeken a Frankenwaldban.

Október 8: Első kapcsolat a francia csapatok és a poroszok között Saalbergben.

Október 9: Schleiznél, & gtMurat‘s lovassága, a 3. hadosztály támogatásával Bernadotte‘s hadtest, vert egy testet poroszok és szászok vezetésével Tauentzien. 400 porosz/szász embert öltek meg vagy vettek el.

Október 10: Porosz vereség Saalfeldnél, amelyet Louis herceg, III. Frigyes Vilmos unokatestvére halála jellemez. Leipzig átvétele Lannes és Suchet.

Október 14: Francia kettős győzelem, Napóleon Jénában és Davout Auerstedtben.

Október 15: Frigyes Vilmos király ír Napóleonnak békét feltételezve.

Október 16: A porosz kapituláció Erfurtban Murat előtt.

Október 17: Porosz vereség a Halle -ban Bernadotte előtt.

Október 22: Találkozás Lucchesini porosz követ és egy hajthatatlan Napóleon között.

Október 23: Napóleon elkobozza a porosz területeket a Rajna és az Elba között, a Brunswick herceghez tartozó államokat, Hannoveret és az Osnabruck környéket, így Kelet -Frízföld Hollandia királya. A szász választók és a Hesse-Cassel hercegség francia közigazgatás alá kerülnek.

Október 24: Porosz kapituláció Potsdamban

Október 25: Spandau kapitulál Lannes előtt

Október 26: Davout ’s hadtest Berlinbe lép, miközben Lasalle és Grouchy veszi Zehdenicket.
Napóleon Nagy Frigyes sírja előtt meditál.

Október 27: Napóleon belép Berlinbe.

Október 28: Hohenlohe kapitulál Prenzlauban.

Október 30: Stettin kapitulál Lasalle ’ -es tábornok lovassága előtt.

November 3: Napóleon kiáltványt intéz a lengyelhez, felkérve őket, hogy keljenek fel.

November 7: Blücher kapitulál Lübeckben Bernadotte előtt.

November 8: Magdebourg kapitulációja Ney előtt.

November 16: Francia-porosz fegyverszünet aláírása, Frigyes Vilmos nem ratifikálta. A 32 Bulletin de la Grande Armée bejelenti a porosz hadjárat végét.


A jénai-auerstädti csata: 1806. október 14

A jénai-auerstädti csatát 1806-ban Németországban vívták a francia császári hadsereg és a porosz királyi hadsereg között. Valójában két külön csatáról van szó, amelyeket körülbelül húsz mérföld választ el. Mind a francia, mind a porosz hadsereg kettészakadt, ami két külön elkötelezettséghez vezetett, az egyik ellen Napóleon, Davout pedig a francia hadtest Auerstädt -i parancsnoksága volt. A jénai csata volt a kettő közül a legnagyobb az érintett erők tekintetében, de az Auerstädt -i akció operatív szempontból a meghatározóbb volt. Összességében a poroszok pusztító vereséget szenvedtek, amiből nem tudtak felépülni, és a királyság virtuális megadásához vezettek a napóleoni követelésekkel szemben Tilsiten valamivel több mint három hónappal később. Egyszerűbb a két eljegyzést külön -külön megvizsgálni, majd beszélni arról, hogy az iker vereségek hogyan befolyásolták a poroszokat és a franciákat. A csata egyik fontos dolga a vereség után a poroszoknak adott reformlökés. 1805 -ben háborúba indultak Napóleon ellen egy hadsereggel, amely szerkezetében és tanításában lényegében változatlan volt, mint amit II. Frigyes ötven évvel korábban Szilézia inváziója és a hétéves háború idején használt.

Az eljegyzések relatív helyszínei 1806. október 14 -én

Először is a jénai csatáról fogok beszélni. Nem csak több haderőt vontak be ott, hanem Napóleon parancsnoka volt. Egyes források azt állítják, hogy Napóleon Jénában mutatta meg tipikus ragyogását, ebben nem vagyok biztos. A harcok Jénában kora reggel kezdődtek és délutánig tartottak. A poroszok hazafelé nyomták a támadásokat, de a francia tüzérségi tűz folyamatosan visszaverte őket. A poroszok is szenvedtek a francia csatározók tüze hatásától.1 A döntő pillanat Jénában az volt, amikor a porosz baloldal több parancsnoka meghalt vagy megsebesült. Ez a szárny összeomlásához vezetett, és utána mindennek vége volt, kivéve a sírást, ahogy a mondás tartja. A franciák kihasználták előnyüket, és ez egész porosz visszavonuláshoz vezetett, ami gyorsan kezdett elütésnek tűnni, különösen akkor, amikor a francia lovasság megtámadta és üldözni kezdte a visszavonuló poroszokat.

Az Auerstädt -i csata a jénai főcsatától mintegy 12 kilométerre északra kissé más volt, de a végeredmény ugyanaz volt. Auerstädtnél a poroszok valójában számbeli fölényben voltak, és talán elkerülhették volna a teljes vereséget, ha vezető parancsnokaik valóban együtt dolgoztak volna, nem pedig keresztes célokból. Marshall Davout parancsolt a francia erőknek, és rendkívül jól kezelte csapatait. A francia hadseregben a parancsnokság összességében is nagyobb segítséget nyújtott. Davout védekező győzelmet aratott, majd támadó támadást követett a nap végén, ami miatt a porosz hadsereg lényegében rohanásba lendült és elhagyta a pályát.

A porosz hadsereg harci erőként nagyjából megsemmisült Jena-Auerstädt után. A franciák szó szerint utat jártak Poroszországgal az elkövetkező két hónapban, mivel a porosz hadsereg maradványai számos apró késleltető akciót vívtak, miközben a hadsereg nagy része a porosz királlyal együtt megpróbált keletre menekülni és biztonságba Oroszországban. Ez a pusztítás, pálca Poroszországnak a második koalícióból való kiesése volt a csata legnagyobb hatása. Hosszú távú következménye az volt, hogy Poroszország jelentősen megreformálta hadseregét, és kevesebb mint hét évvel később abban a helyzetben volt, hogy közreműködhetett a végső koalícióban, amely legyőzte a napoleont mind az 1813-as hadjáratban, mind pedig Waterloo-ban a száz nap végén.

A www.Napoleon.org oldalon találhat egy jó forrást vezetési útmutatóval, ha véletlenül meglátogatja a csatateret

Ezen a napon egy időt fogok szánni arra, hogy másfél órát eljussak a házamtól a csatatérig, és mélyreható elemzést készítek fényképekkel. Ennek ellenére, mint minden mást, engem is hátráltat az idő. Amikor megteszem, biztosan közzéteszek egy frissítést az itt bemutatott, viszonylag széles, operatív/stratégiai elemzéshez. My real love is the tactical side of military history anyway.

1. Cark, Christopher, Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947. Cambridge, MA: Belknap Press 2006. 296-298


Battle of Jena [ edit | forrás szerkesztése]

Situation – 10 a.m., October 14

Planning [ edit | forrás szerkesztése]

Prussia's main weakness in 1806 was a very weak high command structure that included command positions being held by multiple officers. One such example is the position of Chief of Staff, held by three different officers, General Phull (or Pfuel), Colonel Gerhard von Scharnhorst and Colonel Rudolf Massenbach. This confusing system led to delays and complexities that resulted in over a month's delay before the final order of battle was prepared. The Prussian army was divided into three armies drawn from across Prussia. Another obstacle facing the Prussians was the creation of a unified plan of battle. Five main plans emerged for discussion however, protracted planning and deliberating shifted the initiative to the French. Thus, the Prussian plans became mere reactions to Napoleon's movements.

Although Prussia had begun its mobilization almost a month before France, Napoleon had kept a high state of readiness after the Russian refusal to accept the peace from the Third Coalition. Napoleon conceived a plan to force Prussia into a decisive battle, like Austerlitz, and pre-empt the Prussian offensive. Napoleon had a major portion of his Grande Armée in position in present day Baden-Württemberg in southwest Germany, and thus decided on a northeast advance into Saxony and onto Berlin.

The Battle of Jena [ edit | forrás szerkesztése]

Detailed map of the Battle of Jena

The battle commenced on the morning of 14 October 1806, on the grassy fields near Jena. The first movements of the French Army were attacks on either flank of the Prussian lines. This gave the supporting armies (making up the central attack) time to get into position. These skirmishes had little decisive success save for a breakthrough by the French General Saint-Hilaire who attacked and isolated the Prussian left flank.

At this time, French Marshal Michel Ney had completed his maneuvers and had taken up position as ordered by Napoleon. However, once in position Ney decided to attack the Prussian line despite having no orders to do so. This proved to be an almost disastrous move. Ney's initial assault was a success, but he found himself overextended and under heavy fire from Prussian artillery. Recognizing this distressed salient, the Prussian general ordered a counterattack and enveloped Ney's forces Ney formed them into a square to protect all their flanks. Napoleon recognized the situation Ney was in and ordered Marshal Lannes to shift from the center of attack to help Ney. This action would leave the French center weak. However, Napoleon deployed his reserve Imperial Guard units to hold the French center until Ney could be rescued. This adaptability was one of Napoleon's greatest strengths. He kept his Imperial Guard under his direct command, and could order them to take positions depending on the situation that the battle presented him. This rescue worked and Ney's unit was able to retreat from the battle. Although the French were in a troubling situation at this moment, the Prussian commanders did not take the initiative to push at the French weaknesses. This would later be considered their undoing. The inactivity of the Prussian infantry left them open to artillery and light infantry fire. One Prussian general later wrote "the area around the entrance of the village was the scene of the most terrible blood-letting and slaughter".

Marshal Murat, the most famous of many daring and charismatic French cavalry commanders of the era, leads a charge during the battle.

It was at this time around one p.m. that Napoleon decided to make the decisive move. He ordered his flanks to push hard and try to break through the Prussian flanks and encircle the main center army, while the French center would try to crush the Prussian center. The attacks on the flanks proved to be a success and caused many of the Prussian divisions on the flanks to flee the battlefield. With its flanks broken, the Prussian army was forced to withdraw and Napoleon had won another battle. In total the Prussian army suffered 10,000 casualties, 15,000 prisoners of war taken and had lost 150 artillery guns.


Battle Notes

• Commander: Frederic
• 4 Command Cards & 2 Iron Will Counters
• Optional 2 Tactician Cards

8 2 1 1 3 1 2 1 4

French Army
• Commander: Davout
• 6 Command Cards
• Optional 5 Tactician Cards
• Move First

10 3 2 3 1 5

Győzelem
10 Banners

Különleges szabályok
• The two town hexes of Hassenhausen form a Temporary Majority Victory Banner Objective worth 2 Victory Banners for the side that occupies the absolute majority of these hexes at the start of the turn. The Prussians start the battle occupying of the majority and start the battle with 2 Victory Banners (Temporary Majority Victory Banner Turn Start)

• The French player gains 2 Permanent Victory Banners for each Prussian leader eliminated from the battlefield.


Eredmények

Napoleon initially did not believe that Davout's single Corps had defeated the Prussian main body unaided, and responded to the first report by saying "Tell your Marshal he is seeing double", a reference to Davout's poor eyesight. As matters became clearer, however, the Emperor was unstinting in his praise. Bernadotte was severely censured and came within an ace of being dismissed on the spot — despite being within earshot of Auerstedt and within marching distance of Jena, he ignored his orders and did not participate in either battle. Davout was made Duke of Auerstedt. Lannes, the hero of Jena, was not so honored, possibly because Napoleon judged it best for reasons of prestige to keep the glory for himself.

On the Prussian side, Brunswick was mortally wounded at Auerstedt, and over the next few days the remaining forces were unable to mount any serious resistance to Murat's ruthless cavalry pursuit. In the Capitulation of Erfurt on 16 October, a large body of Prussian troops became prisoners with hardly a shot being fired. Bernadotte crushed Eugene Frederick Henry, Duke of Württemberg 's Prussian Reserve on the 17th in the Battle of Halle . Davout led his exhausted III Corps into Berlin on 25 October. Hohenlohe's force surrendered on 28 October after the Battle of Prenzlau , followed soon after by the Capitulation of Pasewalk . The French ran down and captured several small Prussian columns at Boldekow on 30 October, Anklam on 1 November, Wolgast on 3 November, and Wismar on 5 November. The corps of Blücher and Winning were destroyed at the Battle of Lübeck on 6 and 7 November. The Siege of Magdeburg ended on 11 November with Ney's capture of the fortress. Isolated Prussian resistance remained, but Napoleon's primary foe was now Russia, and the Battle of Eylau awaited.

Martin van Creveld has stated about the effects on command that: [ 1 ]


The Battle of Auerstadt

During Napoleon’s invasion of Saxony and Prussia in October 1806, both the Grande Armee and the Prussian Army were moving north on opposite banks of the Saale river. On 13 October 1806, Lannes V Corps came into contact with Prussian troops at Jena. Napoleon correctly concluded that the Prussian Army under King Frederick Wilhelm III and the Duke of Brunswick was to the west of the Saale River and ordered his corps to cross the Saale. Napoleon wished to bring the Prussian Army to battle on the Landgreffenburg, the plateau west of the Jena. Most of the Grande Armee crossed the river at Jena, but two of Napoleon’s corps, Davout’s III and Bernadotte’s I Corps, were to cross downstream at Koessen. From there, they were to surprise and strike the Prussian Army from the north.

Boldy falling upon the flank of Napoleon’s adversaries in battle after a long forced march was a task in which Davout was not a stranger. He executed the exact same mission with aplomb the previous year and assured the destruction of the Austrian and Russian armies at Austerlitz. If there was anyone in the Grande Armee that Napoleon could trust with such a difficult mission, it was Davout.

Louis-Nicholas Davout was born of minor French nobility from Burgundy. Despite his noble heritage, he survived the French Revolution when most of his peers were sent to the guillotine. A trained cavalryman, he thrived in the ranks of the French Revolutionary Army through unimpeachable integrity, uncompromising discipline, unmatched military skill, and frankly just being a bit ‘arder than his contemporaries. Davout didn’t look the part: he was prematurely balding and disdained the foppery of French officers. Davout had no time for anything that didn’t directly affect military efficacy. Napoleon, like most French senior officers, despised him at first meeting, mistaking Davout’s self-confident competence for arrogance, aloofness for pride, and utilitarian uniform for shabbiness. However, Napoleon quickly recognized that Davout was not one for the salon, but for the battlefield. When the Revolutionary government forced Davout out of the army due to his noble family, Napoleon overrode them and promoted him to general of division. He arranged Davout’s marriage to his sister in law, just to get him into the family. For these acts, Napoleon gained Davout’s undying loyalty. When Napoleon became emperor in 1804, Davout was one the few generals raised to Marshal of the Empire despite being the younger (34) than his contemporaries and one of the least experienced. He was one of the few Napoleonic commanders who saw the difference between “looting” and “foraging”, punished the former with death, correctly surmising that looting just slowed the columns down. For his tough and exacting training standards, moral incorruptibility, and unrelenting discipline, Davout quickly became known as the “Iron Marshal”.

Napoleon’s confidence in Davout was not misplaced though it would be tested during the invasion of Prussia. Davout was already passed Jena and was 15 km to the north when Lannes made contact there with the Prussian Army. The Grande Armee’s turn west put Davout’s III Corps on the far right but in a position to turn the Duke of Brunswick’s flank, if possible. To do so, III Corps would have to march north to cross the Saale at Koessen then turn south and take the Prussians from the flank and rear. Davout’s men would have to march all night to complete the 50 kms route. Come dawn on 14 October 1806, II Corps was making good time on the road from Koessen toward Auerstadt and Apolda to decisively affect the Battle of Jena.
However, Davout would never make it there. He and his 27.000 strong corps were marching southwest on the same road that the 70,000 strong Prussian main army was marching on northeast towards Leipzig. In the same dense fog that affected every movement at the Battle of Jena, neither side was aware of the other, but a clash was inevitable.

At the village of Hassenhausen, Davout sent his aide-de-camp Colonel Jean-Raymond-Charles Bourke with a detachment of light cavalry to assess the road ahead. They spotted Brunswick’s advanced guard, General-Lieutenant Gerhard von Blucher’s division of cavalry with the King of Prussia Frederick Wilhelm III at its head as if he were a Roman Consul riding in a triumph. About the same time, Prussian cavalry, considered at the time the best in the world, spotted Davout’s 3rd Division, under Gen Charles Gudin advancing on Hassenhausen. Blucher convinced Brunswick that he should immediately attack. The fog would allow his cavalry squadrons to surprise the French and defeat them before they could form squares. Blucher advanced with ten squadrons and brushed aside the Gudin’s screening light cavalry
Unfortunately for the Prussians, Bourke’s reconnaissance and Gudin’s retreating cavalry gave just enough warning for the veteran French infantry to form squares. In less than a minute, Gudin’s exposed columns were a patchwork of immobile bayonet tipped squares, and a minute after that surrounded by Prussian cavalry. A horse, no matter how well trained, won’t charge a wall of bayonets. The Prussians were reduced to riding past firing their pistols or attempting to slash their way through with sabers, all the while receiving volleys from the back ranks and canister from the guns at the corners. One square was broken up by dismounted dragoons and horse artillery but most of its inhabitants managed to withdraw to another square. The sole Prussian success of the engagement was the exception that proved the rule that mounted cavalry couldn’t break an established infantry square. Every time the cavalry reformed amidst the squares, they were hammered by French volleys. Blucher’s cavalry was forced to fall back. The massive casualties among the Prussian cavalry neutralized them for the rest of the battle.

The defeat of the feared Prussian cavalry skyrocketed the morale up and down Davout columns.

Brunswick orders his infantry forward to engage the French and closed with Gudin’s men. However, Gudin was in a strong position. His men occupied Hassesnhausen and turned it into a stronghold with defensive lines to the north of the village. More Prussian troops followed behind, but since Brunswick rode up and down the Prussian line inspiring his men, their officers couldn’t find him in the confusion of the battle. So they stopped and waited for instructions as to where to place their men in the line. Brunswick was forced to place them himself while the French filled in the line as needed. Furthermore, Gudin’s men in Hassenhausen had a better line of sight over the battlefield and could observe Prussian movement. The Prussians could not do the same.

Anchored on Hassenhausen, Gudin took on all comers but, even disorganized, the Prussian numbers began to be felt. Gudin had no troops to the south of the town and the Prussians were slowly enveloping the French left. Davout’s 2nd Division, under Gen Louis Friant formed his men to the right of Gudin and caused a panic among the Prussians as Brunswick was pushing the French left. However, the sight of French troops to the north of Gudin and French cavalry even further northwest, threatened his own left flank. Brunswick sent his highly capable chief of staff, Gehard von Scharnhorst, to sort out the north while he continued to individually place regiments in the south. Though the Prussians vastly outnumbered the French, Davout’s commanders were simply quicker to get into the line. Two thirds of Davout’s corps were fighting the Prussians while barely one third of Brunswick’s army was in the fight.

At 9:30 am, disaster struck the Prussians. The Duke of Brunswick was shot in the head and taken from the battlefield. The king took personal command. There was a reason Brunswick was in tactical and operational control of the army, King Frederick Wilhelm III was not an able military mind. He knew his limits, but with Brunswick mortally wounded he felt honor bound to take command. With Scharnhorst out of contact to the north, and the Brunswick’s subordinate commanders unwilling to step up and assist the king, paralysis wracked the Prussian Army.

Brunswick’s last commands were carried out and a massive Prussian force attempted to bypass the town to the south, but it was spotted from Hassenhausen and Davout diverted troops to block it. Nonetheless, by 11 am Davout’s two divisions were hard pressed. Morand’s division was still enroute and Bernadotte’s corps was nowhere to be seen. Because of his control of the commanding views from Hassenhausen, Davout knew he was facing the Prussian main army and accurate numbers of what he faced. He sent a report to Napoleon at Jena, who curtly told the Colonel Falcon, Davout’s aide and messenger, that “Your marshal is seeing double!”

The arrival of Morand’s 1st Division to the south of Hassenhausen around noon provided much needed relief for the Gudin in the town, then fighting on three sides.. The Prussians on the right were expecting to be reinforced from the Prussian reserve, 15,000 men under Count von Kalkreuth. However, one of Friant’s brigades along with Davout’s corps cavalry turned the Prussian right and seized the town of Poppeln, far behind the Prussian lines. In an army with outstanding division commanders, Davout trained his hardest, and Friant was by far his best. The Prussian line bent dangerously backwards under Friant’s relentless assault. Kalkreuth, with two fresh divisions at Auerstadt, but without orders, recognized the danger and decided to retake Poppeln instead of reinforcing the line. With the Prussian reserves occupied elsewhere, the sight of the fresh French troops of Morand’s division broke the Prussians opposite Hassesnhausen who had been fighting for nearly four straight hours without reprieve. Like Napoleon, the Prussian king thought he faced his adversary’s main army, so he ordered a withdrawal to reorganize his own army, identify a new commander, and fight at a better location.

Davout sensed the Prussian weakness and ordered all of his units to immediately attack. What began as a small trickle of Prussian troops fleeing to the rear became a flood. Any semblance of Prussian order dissolved in the narrow streets of Auerstadt. The Prussian retreat tuned into a rout as the king’s army encountered the remains of Hohelohe’s army fleeing west and north after being defeated by Napoleon at Jena. Only French exhaustion prevented Davout’s men from pursuing the Prussians. Not that it really mattered, even Prussian formations who had no contact with the French broke and fled for their lives.
That Davout did not show up to the Battle of Jena was one of the final indicators that Napoleon was not fighting Prussia’s main army. Bernadotte made the same mistake and instead of supporting Davout, turned around and headed toward Jena, missing both battles. It was rumored that Bernadotte deliberately chose not to support Davout who was clearly Napoleon’s favorite after the Battle of Austerlitz. A defeat for Davout at Austerlitz would have brought him down a notch and not affect Napoleon at Jena since Bernadotte could block any Prussian advance south. Whatever the case, Davout won a great victory against the odds, while Bernadotte got an ass chewing that many believe began his road to betrayal.

Davout didn’t need Bernadotte, but his casualties would have been lighter had the future King of Sweden followed and supported. Davout’s III Corps endured 7500 casualties, about one quarter of his corps, but he defeated over 70,000 Prussians, almost twice what Napoleon faced at Jena. Napoleon, ever the narcissist, attempted to downplay Davout’s victory at Auerstadt in favor of his at Jena in official dispatches back to Paris. But Davout’s victory was so overwhelming and against such great odds that even Napoleon couldn’t deny it. He awarded Davout the title of “Duke of Auerstadt”. When the Grande Armee triumphantly marched into Berlin ten days later, it was Davout’s III Corps that marched in the van.

It was said later that “Napoleon won a victory that he could not lose and Davout won a victory that he could not win.” The quote overly simplified a series of complicated engagements. The Battle of Jena was far closer than it seemed with the fog limiting Napoleon’s understanding of the battle. It was Napoleon’s corps system and his subordinates’ proclivity to concentrate and march to the sound of the guns and the Prussian hesitation to do the same that won Jena. The Battle of Auerstadt was far closer than the numbers suggest. Whereas Davout and superstar subordinates efficiently and effectively got the most out their men, Prussian disorganization and paralysis negated their superior numbers.

The French pursued the surviving elements of the Prussian Army across the country, isolating them and never giving them a chance to reorganize. Hohenlohe surrendered after the Berlin fell, Ney captured Magdeburg after a short siege of its garrison reinforced with Jena/Auerstadt refugees, and Blucher was pushed out of Lubeck in a last desperate stand by the remains of the Prussian Army. The Battle of Lubeck was a taste of what the Prussian Army was capable of in competent hands.

The French victories at the battles of Jena and Auerstadt thoroughly humiliated the Prussians and laid to rest once and for all who was the true heir of Frederick the Great. The defeats shattered the idea of Prussian invincibility and directly led to a series of reforms and retirement of the elder Prussian officers. The mass exodus of Prussian officers that came of age in the mid-18th century gave way to a new generation of dynamic reformers. Led by Scharnhorst and Blucher, and consisting of great military minds such as Neidhardt von Gneisenau and Carl von Clausewitz, among many others, the reformers identified the reasons for the Prussian losses and French victories. They remade the Prussian Army into one that defeated Napoleon in the battles from 1813 to 1815. Their contributions to military theory are still felt today.


BATTLE OF AUERSTEDT. 14th October 1806. Germany. Napoleonic Wars 1848 old map

TYPE: Antique hand-coloured engraved map. This map was published in 1848 but it may depict an earlier representation of the area shown dated 1806 and the mapmaker may have drawn on an earlier original work

CONDITION: Good suitable for framing. However, please note: The image shown may have been taken from a different example of this map than that which is offered for sale. The map you will receive is in good condition but there may be minor variations in the condition from that shown in the image which may include some light spotting. Please check the scan for any blemishes prior to making your purchase. Virtually all antiquarian maps and prints are subject to some normal aging due to use and time which is not obtrusive unless otherwise stated. We offer a no questions asked return policy.

AUTHENTICITY: This is an authentic historic map, published at the date stated above. It is not a modern copy.

VERSO: There is nothing printed on the reverse side, which is plain

ARTIST/CARTOGRAPHER/ENGRAVER: Johnston, W & AK

PROVENANCE: "Atlas Alison's history of Europe" by Alexander Keith Johnston, Published by William Blackwood and Sons, Edinburgh & London [Alison's History of Europe]

Csomagolás

Items smaller than A4 size are usually packed in a stiffened, board-backed envelope. Larger items are rolled and packed in postal tubes. Large items which are too stiff to be rolled in wide-diameter tubes are mailed in all-board envelopes. In the unlikely event of damage in transit, please send the affected item or items back to us and we will provide a replacement or refund.

Szállítás

Economy, tracked and express shipping options are available to all destinations worldwide. Over half our orders are sent to customers outside the United Kingdom and we have supplied over 30,000 buyers in over 70 different countries. We ship orders virtually every business day to customers in North America and Europe. The cost of delivery depends on the size of the largest item in your order, where you are located, and the delivery method that you choose at checkout. For orders received before 2pm, we can arrange delivery next day in the UK, within 2 business days to continental Europe and North America, and within 4 days to most other countries worldwide (excludes PO Box or APO/FPO (Military) addresses).

Returns

We accept returns for any reason if sent back to us within 14 days of receipt of your order. If any of your items are not as described, we will provide a full refund including reasonable return postage costs upon safe return to us. If you have changed your mind, you are responsible for the cost of returning the item to us. We describe the size, age and condition of all our products as fully and accurately as possible. Most of the items which we sell are in very good condition. However, the condition of antique and vintage prints and maps can vary. All of our product listings including a statement which classifies the condition as being either “Good”, “Fair”, or (rarely) “Poor” and which describes any material flaws, blemishes, imperfections or other significant features such as folds. Please read the description carefully before purchase.


Napoleon Inflicts The Greatest Defeat in Prussian Military History

The twin battles of Jena-Auerstadt proved a major turning point for not only the Napoleonic wars, but also for 19th century Europe as a whole. Immediately, it brought about the end of Prussian resistance to Napoleon. But in the long term shocked the Prussian military system, showing their younger officers that something had to change. After this battle, Prussia began taking steps towards becoming the dominant military power in Northern Europe, eventually uniting all of the German states into the German Empire.

The War of The 4th Coalition, as the conflict between October 7th, 1806 and July 1807 was called, saw an alliance between Russia, Prussia, Great Britain, Saxony and Sweden against France. The Prussians first marched south on October 9th, as a show of force against Napoleon’s control over the Rhineland and Austrian territories. But the Prussian military wasn’t in a fit state for prolonged conflict at this point.

Frederick the Great, his battle acumen and skill led Prussia to victory after victory in the 18th century. But war had changed by the Napoleonic period, and many of the Prussian generals still clung to the old ways. This proved disastrous at Jena- Auerstadt.

For most of the 18th century, the Prussian army had gained a reputation for the successful use of highly skilled mercenaries. Many of the Germanic states had armies for hire, and it was in no way hard to hire an army for a single campaign. Under Frederick the Great they enjoyed many victories in the Seven Years War. By the 4th Coalition, most of the Prussian general staff had come of age under Frederick the Great and were staunch traditionalists. Adding to this, was the disorganized command structure of the Prussian army. There were three chiefs of staff and endless squabbling between them. Because of this, while they had mobilized before Napoleon, they immediately lost the initiative. There were multiple plans of attack to defeat the French forces, but the high command couldn’t decide on which one to implement. This wasted precious time, and by October 13th, 1806 it was too late.

Napoleon’s forces had been marching north, with little resistance. One of his generals, Lannes, had found an advance Prussian force near the town of Jen on the 13th of October. He reported this to Napoleon, who ordered him to take up a strong position. The French troops took up a line of battle on the hills north of Jena, overlooking the plains below them. Initial contact was with only about 5,000 Prussian troops, with 15,000 marching up behind them. By the next morning, they would face around 40,000 Prussians, and Napoleon believed this to be the main enemy force in the region. He began pulling in his reserves, hoping for a decisive victory to crush the Prussians early on.

Louis Nicolas Davout, the commander of the III Corps, received orders to march from his position at Naumburg, north of Jena, to Apolda. Napoleon wanted this force, only 27,000 men, to encircle the Prussians retreating from Jena, to fully secure the victory. Davout’s troops set out around 0400 on the 14th, headed southwest.

Two hours later, Lannes, under orders from Napoleon, advanced towards the Prussians. Along with the French generals Suchet and Gazan, he captured the towns northwest of Jena. But the Prussians counterattacked and forced Lannes, who had pushed out past the French line, to fall back in line with Suchet and Gazan. The Prussians then pushed the attack, but were repulsed by French light infantry which had been hidden from view. Marshal Michel Ney now arrived on the battlefield, with an additional 3,000 men.

He was originally ordered to support Lannes’ right flank, but seeing that Suchet was already in position there, moved to the left. He pushed out past the French line with a combination of infantry and cavalry. While he was initially successful, he overextended himself and was quickly encircled by Prussian troops. Napoleon ordered units from the center to reinforce Ney’s weakened position, giving him a chance to retreat. This left the French center exposed, but Napoleon sent his Imperial Guard into the gap.

Napoleon speaking to his Imperial Guard. These troops answered to Napoleon directly, and he used them as an extension of his own strategy in battle. This adaptability allowed him to recover from the potentially disastrous advance of Marshal Ney at Jena.

The Prussian infantry could have exploited this weakness, but their leaders were sticking too stiffly to their plan, and leaders in the field had too little opportunity to use their own initiative. This would eventually cost them the battle, as the French were able to solidify their position, and repulse the ensuing Prussian assaults. By the end of the day, the French had broken the Prussian line, killing 10,000 men, taking 15,000 prisoners, and capturing 150 pieces of artillery at Jena.

Marshal Murat, leading a cavalry blow during the final push at Jena. French troops present Napoleon with captured Prussian banners at the end of the battle of Jena.

During all of this, another battle was raging to the north. Davout’s III Corps had come in contact with Prussian cavalry and artillery early in the morning and formed a defensive position at Hassenhausen. The Prussians were initially successful, with around 50,000 men, had nearly twice that of Davout. They forced the French into the town of Hassenhausen itself. Then everything went downhill for the Prussians.

Davout with his troops near Auerstadt. His adaptability, and those of his subordinates allowed a small group of French troops to defeat a Prussian force almost twice their size.

Davout’s forces arrived in full around Hassenhausen. Their artillery had come into position, and they were ready to put up a defense. The Prussians attempted to launch a large-scale assault, but due to poor communication couldn’t coordinate between commanders. Their cavalry attacked to the north, only to be met by squares of French infantry. The Prussian infantry attacked to the south, but both were repulsed.

By 1100 it was clear that the Prussian troops were wavering, two of their commanders had been mortally wounded, and the Prussian king Frederick William assumed command. But the King was wrongfully convinced he was facing Napoleon himself, which terrified him. He refused to make a large scale attack, for fear that the French would have a trick up their sleeve and counter. The French then launched a full-scale attack, breaking the Prussian line, and seizing the day.

In all the Prussians lost 13,000 men near Auerstadt and another 20,000 near Jena. But Auerstadt proved to be the most humiliating defeat, for they nearly outnumbered their opponents 2 to 1. After this day, it became clear to a small group of younger Prussian officers that something had to change. Gebhard von Bluecher, Carl von Clausewitz, August Neidhart von Gneisenau, Gerhard von Scharnhorst, and Hermann von Boyen were all present that day.

The Committee to Reorganize the Prussian Army. After Jena and Auerstadt the Prussian army went back to square one. They began rebuilding with a clear, simplified command structure. Promotion was based on skill, rather than political gain or nobility, and training was improved. They managed to turn a gruesome and embarrassing defeat into continuous victory. The Prussian, and later the German, military was almost undefeated from 1815 to 1914, with the start of WW1.

These would later create a reform committee which revolutionized the Prussian military. They realized that mandatory service was necessary, that individual initiative needed to be taken by commanders at the front, and reliance on mercenaries and conscripts wasn’t a viable option anymore. Their reforms set the stage for Prussia’s military might in the rest of the 19th century, eventually allowing them to crush the French in the Franco-Prussian war, establishing the German Empire as the military powerhouse on the continent.


Battle of Auerstadt, 14 October 1806 - History


Battle of Jena-Auerst dt &mdash October 14, 1806

Az Battle of Jena-Auerst dt was part of the War of the Fourth Coalition , which in turn was a chapter in the Napoleonic Wars .


Napoleon and 122,000 of his soldiers met with 114,000 Prussians for a picnic at Jena and Auerst dt, which is your Germany today.

This map shows the environs of Jena .
Auerstedt
(spelling has changed) is situated just 10 miles north of Jena.

Who Won the Battle of Jena-Auerstaedt?
Who Lost?

Napoleon won a great victory. France lost 12,000 men and the Prussians 24,000.The Aftermath of the Battle of Jena-Auerst dt

On November 24, 1806, the Prussian troops that had managed to survive the Battle of Jena surrendered.

Seven months after the battle of Jena, in June 1807, Napoleon followed up with another military triumph at the Battle of Friedland . His success at Jena and Friedland gave Napoleon the upper hand in Prussia.

He savored the moment by having Prussia and Russia sign the Treaties of Tilsit . These treaties were signed July 7 and 9, 1807.


And here are the battle maps

By the way, one of the men who fought for Prussia was the young Carl von Clausewitz .Hozzászólások:

 1. Gogu

  Jól sikerült, milyen szavakra van szükség ..., a kiváló ötlet

 2. Dack

  Tévedsz. Bizonyíthatom. Küldjön e -mailt nekem a miniszterelnöknél, beszélünk.

 3. Mieko

  Ez téged nem érint!

 4. Padruig

  Kereshetek egy linket egy olyan webhelyre, ahol sok cikk található ebben a témában.Írj egy üzenetet